Natuurbeheer is samenwerking

Natuurbeschermers en de WBE streven hetzelfde doel na:
het behoud van de natuur en biodiversiteit. Net als natuurorganisaties hebben WBE's veel kennis van de lokale natuur. Op veel fronten, zoals bijvoorbeeld in de FBE's, werken deze partijen dan ook nauw samen. Denk hierbij aan het geven van voorlichting, maar ook het beschermen van weidevogels, terugdringen van exoten en het voorkomen van landbouwschade voor onze boeren. Ook onderhouden veel WBE's contacten met de lokale politiek, bijvoorbeeld in het kader van projecten die veel invloed hebben op de natuur. Natuurbeheer is immers iets dat je niet alleen kunt doen, maar waarvoor je de handen ineen moet slaan. 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.