Activiteiten WBE Jachtvereniging Kampen

De kernactiviteit van de vereniging is faunabeheer in het groene gebied van de Gemeente Kampen. De leden met een jachtvergunning beheren en bejagen het standwild, dat vooral bestaat uit eenden en hazen. Daarnaast wordt veel energie gestoken in de schadebestrijding. Vooral de talrijke ganzen veroorzaken veel schade aan de landbouwgewassen. Met schadebestrijdingsactiviteiten worden de ganzen zoveel mogelijk naar de gedooggebieden gedirigeerd.

Overige activiteiten:

  • Ons buitengebied is een belangrijk weidevogelgebied. Er wordt veel aandacht geschonken aan weidevogelbescherming. Deels door nestbescherming en deels door bestrijding van vossen en kraaien.
  • Jaarlijks voeren wij verschillende inventarisaties uit van de fauna in ons werkgebied. Deze informatie wordt verwerkt in een landelijke database (FRS). Het faunabeleid wordt op deze informatie gebaseerd.
  • Wij vinden het belangrijk dat ons beheergebied schoon is. Daarom organiseren wij jaarlijks een schoonmaakdag, in samenwerking met een 5 Kamper verenigingen.
  • Onze vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de toezicht en veiligheid in het buitengebied. Wij beschikken –in samenwerking met de gemeente Kampen- over een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar. Deze BOA houdt toezicht op jacht en visserij, maar ook milieuproblematiek en algemene veiligheid.
  • De vereniging ondersteunt via de BOA bij schadeproblemen in de bebouwde kom (bijvoorbeeld graafschade door konijnen op begraafplaatsen en sportvelden).
  • Nazoek van reewild van aanrijdingen en het opruimen van kadavers wordt door onze BOA verzorgd.

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.