Faunaschade in de WBE

Grondgebruiker en jager dienen goed samen te werken bij het voorkomen van schade. Bij de eerste tekenen van eventuele schade dienen grondgebruiker en jager met elkaar in contact te treden om een ‘plan van aanpak’ te maken. 

Binnen onze WBE bestaat faunaschade voor een groot deel uit schade aan overjarig grasland veroorzaakt door ganzen.Onze WBE heeft meestal een ontheffing om ganzen te mogen verjagen met ondersteunend afschot. Hiernaast worden van grondgebruiker en jager ook andere acties verwacht om schade te voorkomen. Al deze acties dienen nauwkeurig te worden geregistreerd in het faunaregistratiesysteem (FRS). 

Wanneer toch schade ontstaat, kan een grondgebruiker een verzoek faunaschade aanvragen bij het faunafonds. De WBE ondersteund desgewenst grondgebruikers met deze aanvraag.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.