Jagers dragen bij aan onderzoek naar nieuwe tekenziekte


Dat je via een tekenbeet de ziekte van Lyme kunt oplopen is inmiddels algemeen bekend. Minder bekend is dat teken ook een TBE-infectie kunnen veroorzaken bij mensen. Dit is een hersen(vlies)ontsteking die veroorzaakt wordt door het tekenencefalitisvirus. Gelukkig komt dit nog maar heel weinig voor in Nederland, maar er wordt wel meer onderzoek gedaan naar de besmettingsgraad onder teken met het TBE-virus. Hiervoor staat onder meer het Dutch Wildlife Health Centre(DWHC) aan de lat, dat hiervoor ook de hulp van jagers heeft ingeschakeld.


Een belangrijke parameter voor de aanwezigheid van het TBE-virus, is de besmettingsgraad onder wilde dieren. Het DWHC heeft daarom via de Faunabeheereenheden reeënbloed bemonsteringssetjes verstrekt aan Wildbeheereenheden en valwildcoördinatoren. De eerste bloedsamples druppelen inmiddels binnen bij het DWHC (zie kaart).


Besmettingskans

Als alle monsters binnen zijn bij het DWHC, zal de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de verzamelde bloedmonsters onderzoeken op afweerstoffen tegen het tekenencefalitisvirus. Met deze informatie verwacht het RIVM een betere inschatting te kunnen maken van de besmettingskans met het TBE-virus en de voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden.


Ziekte van Lyme

Sinds 2016 is bekend dat teken in bepaalde gebieden in Nederland besmet kunnen zijn met het TBE-virus. De kans op een infectie na een tekenbeet is in Nederland echter zeer klein: slechts zeer weinig teken zijn besmet. Tussen 2016 en maart 2024 hebben 22 mensen tekenencefalitis opgelopen in Nederland. In gebieden waar het TBE-virus gevonden is, waren ongeveer 1 op 1500 teken besmet met dit virus. Dat is veel minder dan de borrelia-bacterie, die ongeveer in één op de vijf teken gevonden wordt. De borrelia-bacterie veroorzaakt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme.


Klachten en medicatie

De klachten in de eerste fase van een besmetting met het TBE-virus kunnen zijn: milde koorts, hoofdpijn, pijnlijke spieren en gewrichten in het hele lichaam, misselijkheid, overgeven en moe zijn. Daarna volgen klachten die ontstaan door de hersen(vlies)ontsteking, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is. Er zijn geen specifieke medicijnen tegen tekenencefalitis. Zie ook: https://www.rivm.nl/tekenencefalitis


Op de kaart zie je de geografische verdeling van de binnengekomen reeënbloedmonsters per 16 juni 2024.


 


Het bericht Jagers dragen bij aan onderzoek naar nieuwe tekenziekte verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 03-07-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.