Welkom


Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.
Deel deze pagina:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen op Google+ Delen via e-mail


Op 30 maart 2013 werd de jaarlijkse schoonmaakdag in de buitengebieden van de Gemeente Kampen gehouden. Naast onze eigen WBE konden we rekenen op de steun van de Deltakids, basischolen De Zandberg en Rehoboth, Hengelsportvereniging Ons Vermaak, De Peurdersvereniging en zelfs Wethouder Ekker en Burgermeester Bort Koelewijn staken de handen uit de mouwen. Het vooraf verzamelen bij Kinderboerderij Cantecleer en het nadien gezamenlijk eten van een broodje kroket aldaar deden de dag gezamenlijk succesvol afsluiten, waarbij wethouder Ekker ons allen dankvol toesprak. Foto's van deze geweldige dag kunt u vinden in ons foto album.